Leiria - MarinoBus

Leiria

Travel to/from Leiria with MarinoBus. Check tickets and availability on our website.

Book your trip to Leiria

From

to

Leiria
Bus stops to Leiria

Bus stops to Leiria

  1. Rodoviaria do tejo, av. Herois de Angola 40